استان های شمالی ایران معمولا فقط استان‌های مازندران و گیلان و گلستان در طبقه بندی‌ها نام می‌برند. اما ما در سایت استان اردبیل را هم در این مجموعه قرار می‌دهیم.نقطه اشتراک استان‌های شمالی مازندران و گیلان و گلستان هم وجود مرز مشترک با دریای خزر است. استان‌های گیلان و مازندران و گلستان در خط ساحلی دریای مازندران قرار دارند.

استان های شمالی ایران

صرفا این طبقه‌بندی و صفحه برای جداسازی بهتر استان‌ها انجام شده است و اطلاعات کامل راجع به هر استان در بخش مربوطه توضیح داده شده است.