استان‌های غربی ایران

استان‌های غربی ایران در طبقه‌بندی سایت ما شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان و زنجان می‌باشند.

در غرب ایران کشور‌های ترکیه و عراق و کویت با ایران هم مرز هستند.

صرفا این طبقه‌بندی و صفحه برای جداسازی بهتر استان‌ها انجام شده است و اطلاعات کامل راجع به هر استان در بخش خودش داده شده است.