صفحه اختصاصی عکاسان، زهرا آجرلو

زهرا هستم، همسر مهدی و مامان کیان. ما، یه خانواده سفرمند هستیم. که زندگی و سفر می‌کنیم، برای رسیدن به نهایتی که پر از حس زیبایی و آرامش و کمال هست. تو سفرهامون به دنبال احیای فرهنگ کهن ایران عزیزمون و معرفی تمام شگفتیهای کشورمون به جهانیان هستیم. و داریم باهم تلاش می‌کنیم، که مجموعه سفرنامه‌هامون رو به مراه یه فولکلور غنی از فرهنگ و تاریخ و… ایران، از خودمون بجا بزاریم.

زهرا آجرلو و خانواده
خانواده زهرا آجرلو