سیمین سجادی

صفحه اختصاصی عکاسان، سیمین سجادی

سیمین سجادی هستم، من يه ادم اهل سفر كه نه،
عاشق سفرم
زندگي منو تو راهي كشونده كه بتونم از ته دل دوسش داشته باشم و خوشحال باشم با من سفر كنيد…

سیمین سجادی
سیمین سجادی