صفحه اختصاصی عکاسان، سیمین سجادی

سیمین سجادی هستم، من يه ادم اهل سفر كه نه،
عاشق سفرم
زندگي منو تو راهي كشونده كه بتونم از ته دل دوسش داشته باشم و خوشحال باشم با من سفر كنيد…

سیمین سجادی
سیمین سجادی