صفحه اختصاصی عکاسان، شهرزاد رحمتی

شهرزاد رحمتی هستم کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران مرکز وهمچنین کارشناسی مترجم زبان آلمانی از دانشگاه تهران مرکز.
علاقمندیم به  کوهنوردی وطبیعتگردی  و آشنایی با محیط زیست من رو به سمت فعالیت در حوزه  عکاسی حیات وحش ایران سوق داد که پیرو شناخت هر چه بیشتر نسبت به این حوزه دغدغه مند تر شدم که منجر به مطالعه بیشتر و  ثبت آثار و مقالات مختلف و همکاری با گروه ها و سازمان محیط زیست تهران بعنوان همیار و در نهایت نوشتن کتاب طعم انقراض، راهنمای عمومی حفاظت از کوسه ماهیان شد.

شهرزاد رحمتی
شهرزاد رحمتی

اینستاگرام

Shahrzad_Rahmati

و ایمیل

RAHMATI.ARC@GMAIL.COM