حسینیه امینی ها

خانه و حسینیه امینی ها یکی از عمارت‌های اعیانی شهر قزوین است. در ادامه متن آدرس، ساعت بازدید حسینیه امینی‌ها، معماری، تاریخچه، تزئینات بنا و توضیحات کامل آورده شده است