اقامتگاه سنتی پنج دری اصفهان(خانه پنج دری اصفهان)

خانه پنج دری اصفهان از خانه‌های تاریخی که به اقامتگاه پنج دری اصفهان تبدیل شده است. در ادامه به معرفی، نظرات و آدرس اقامتگاه سنتی پنج دری اصفهان پرداختیم.

خانه حَجِه فروش اصفهان(اقامتگاه عمارت قجری اصفهان)

خانه حجه فروش اصفهان(اقامتگاه خانه قجری اصفهان) از اقامتگاه های سنتی اصفهان است. در ادامه به معرفی، امکانات و آدرس اقامتگاه عمارت قجری اصفهان می‌پردازیم.

خانه دریابیگی لنگرود

خانه دریابیگی در بافت تاریخی شهر و در سمت غرب رودخانه لنگرود قرار دارد. تاریخ ساخت این خانه تاریخی را اوایل دوران قاجار ذکر می‌کنند. این بنای تاریخی در شهر لنگرود با وجود ثبت در فهرست آثار ملی ایران متاسفانه به حال
Read more/بیشتر بخوانید