آب انبار بی بی حسین خان سرایان

آب انبار بی بی حسین خان سرایان یکی از آب انبارهای تاریخی سرایان است. سرایان شهری در استان خراسان جنوبی است که به شهر آب انبارها شهرت دارد. در این شهر به دلیل قرارگیری در منطقه کویری آب انبارهای فراوانی احداث شده
Weiterlesen