حمام چلاو آمل

حمام چلاو آمل يكي از بناهاي تاريخي در شهرستان آمل در استان مازندران است. اين حمام از نظر شكل و شمايل، يكي از خاص‌ترين حمام ‌هاي تاريخي ايران است. در اين محتوا تلاش شده است تا به قدمت حمام باستاني چلاو آمل،
Weiterlesen