شهر تکاب

تكاب يكي از شهر‌هاي تاريخي استان آذربايجان غربي است. اين شهر در قسمت جنوب شرقي استان آذربايجان غربي قرار دارد، كه در منطقه‌اي كوهستاني از استان است. مردم شهر تكاب از اقوام آذري و كرد هستند. كه با زبان‌هاي تركي آذري و كردي سوراني سخن مي‌گويند. نام شهرستان تكاب در لغت به معناي آب باريك يا زميني كم آب است. دين و آيين مردم شهرستان تكاب مسلمان( شيعه و اهل سنت) است و مذاهبي چون يهودي نيز در اين شهر وجود داشته، كه اكثر آن‌ها مهاجرت كرده‌اند. اين شهر براستي كه طبيعتي زيبا و دست نخورده دارد و يكي از اسرار آميز‌ترين مناطق ايران است.

تاريخچه شهر تكاب

تكاب شهري تاريخي و باستاني ست و قدمت آن به هزاره اول تمدن ايران باز مي‌گردد. آثاري چون آتشكده ساساني گواه اين مطلب است. در اين شهر افسانه‌اي، شهر باستاني شيز قرار داشته است، كه امروزه از آن اثري نيست و بنا به تحقيقات و بررسي‌هاي صورت گرفته اين شهز باستاني در اثر فعاليت كوه آتشفشاني زندان از بين رفته و نابود شده است.

آثار تاريخي و ديدني شهر تكاب( منطقه تكاب)

در شهر تكاب آثار باستاني بسياري به سبب قدمت و تاريخ اين شهر وجود دارد، كه از دوران‌هاي مختلف تاريخي در اين شهر بجاي مانده‌اند. قدمت اين آثار به قبل از اسلام نيز باز‌ مي‌گردد.
از جمله آن آثار تاريخي می‌توان به تخت سلیمان ، بقایاي آتشکدهي بـزرگ ساسانی به نام آذرگشنسب، قلعه ساري قورخان و … اشاره كرد.

تخت سليمان

بناي تاريخي تخت سليمان، همان آتشكده آذرگشنسب است، كه به اشتباه در بين مردم بر اساس افسانه‌اي بومي به تخت سليمان شهرت يافته است.

روستاي تاريخي يولقون آغاج

در دل شهر تكاب روستايي تاريخي به نام يولقون آغاج قرار دارد، كه قدمت آن بر اساس آثار باستاني بجاي مانده به دوران صفوي باز مي‌گردد. در اين شهر بناهايي نيز متعلق به دوره قاجار نيز به چشم مي‌خورد.

قلعه ساري قورخان

در كنار رودخانه ساروق، پشته‌اي عظيم سنگي ست كه يكي از قديمي‌ترين آثار باقي مانده از دوران طلايي ماد‌ها در اين شهر است. اين بناي عظيم سنكي در دوران‌هاي مختلف محل سكونت اقوام زمان خود بوده است.

پل ساروق

يكي از بناهاي شهر تكاب كه قدمت آن به عهد صفويه باز مي‌گردد، پل ساروق است كه بر روي رودخانه تقريبا فصلي ساروق بنا شده است.

بقعه يعقوب انصار

بنايي تاريخي ديگر كه قدمت و عقبه آن به قرن نهم هجري باز مي‌گردد، بقعه سنگي يعقوب انصار است.

زندان سلیمان

پدیده‌ای زیبا که در اثر انفجارات آتشفشانی بوجود آمده و به زندان دیو نیز شهرت دارد، زندان سلیمان است که کوهی مخروطی شکل از که از میان تهی ست.

قاب ایران سفر