خانه طباطبایی قم(رستوران خانه تاریخی طباطبایی قم)

خانه طباطبایی قم که امروزه با کارکرد جدید تحت عنوان رستوران خانه تاریخی طباطبایی قم، از رستوران های زیبای قم است. در ادامه به معرفی رستوران خانه طباطبایی قم می‌پردازیم.