خانه دریابیگی لنگرود

خانه دریابیگی در بافت تاریخی شهر و در سمت غرب رودخانه لنگرود قرار دارد. تاریخ ساخت این خانه تاریخی را اوایل دوران قاجار ذکر می‌کنند. این بنای تاریخی در شهر لنگرود با وجود ثبت در فهرست آثار ملی ایران متاسفانه به حال
Weiterlesen