مراسم عروسی در قوم بختیاری

مراسم عروسی در قوم بختیاری، نمونه‌ای زیبا و بی‌آلایش از یگانگی جان‌ها و اشتراک روح زندگی است. حتی مراسم عروسی در اقوام بختیاری، در قلب طبیعت انجام می‌پذیرد تا تعهد آیین با تقدس طبیعت در هم بیامیزد. آنجا که دل قوای تازه
Read more/بیشتر بخوانید

قوم ترکمن

قوم ترکمن از اقوام ایران را بیشتر در سرزمین دشت‌های سرسبز ترکمن صحرا، واقع در شمال شرقی ایران مشاهده می‌نمایید. همان‌جایی که کوهستان‌های مرتفع، رودهای پرآب و جلگه‌‌ مملو از لطافت ترکمن‌صحرا، منزلگه هیجان‌انگیز قوم ترکمن را می‌سازد. اما این بار با
Read more/بیشتر بخوانید

قوم قشقایی

قوم قشقایی را بیشتر در استان فارس، واقع در جنوب غربی ایران و دامنه‌های پوشیده از زیباترین مناظر رشته کوه زاگرس می‌بینید. آنگاه سرمستی و انبساط خاطر این ایل، شما را هم به دیار خوشی رهسپار می‌سازد. زندگی ساده و دور از
Read more/بیشتر بخوانید