الگوهای مناسب اکوتوریسم

هشت تا از بهترین مقاصد اکوتوریسم در دنیا برای اینکه بتونیم در موضوعی بطور مناسب فعالیت کنیم، لازمه که حتما از نمونه‌های موفق و ناموفق در جهان مطلع شویم و آنها رو بررسی کنیم.از اونجایی که خیلی از مکان‌ها در سرتاسر دنیا
Weiterlesen