گردش شهری

هر شهر و دياري بنا به تاريخ و طبيعتي كه دارد، جاذبه‌هاي خود را دارد. ايران كشور كهنسال و چهار فصلي است و تمامي شهر‌هاي آن از شمالي تا جنوبي و از شرق تا غرب داراي جاذبه‌هاي فراواني ست. آثار باستاني و بقاياي بجاي مانده از تاريخ، مي‌تواند براي هر بيننده‌اي عبرت آموز و جذاب باشد و ديدن آنها خالي از لطف نخواهد بود. آثار بجاي مانده و يا بهتر است بگويم رد پاي تاريخ در هر شهر، گوياي سرگذشت مردمان همان شهر در گذر زمان و در بستر تاريخ دارند. با مقايسه سبك زندگي در گذشته و حالي كه زندگي مي‌كنيم، مي‌توانيم روال پيشرفت و يا زوال بسياري از سنن و فرهنگ و سبك زندگي اجداد خود را ديد. براي مثال در شهر‌هايي نظير تبريز، اصفهان، شيراز و تهران اين روند و صعود و نزول در دوران‌هاي مختلف تاريخي را بچشم ديد.

قاب ایران سفر

کوچه لولاگر تهران
شهر تهرانگردش شهری

کوچه لولاگر تهران

کوچه لولاگر تهران معروف به کوچه قرینه پایتخت از جاهای دیدنی تهران است. در ادامه به معرفی، تاریخچه، معماری و دیدنی های کوچه لولاگر تهران می‌پردازیم.

پارک کوهپایه شیراز
شیرازگردش شهری

پارک کوهپایه شیراز

پارک کوهپایه شیراز یکی از محبوب‌ترین اماکن تفریحی شیراز است. در ادامه به معرفی، امکانات، دیدنی های شیراز و آدرس پارک کوهپایه شیراز می‌پردازیم.