مراکز خرید ایران

با پيشرفت جوامع بشري و با افزايش جمعيت، دنياي انسان‌ها شكل و شيوه‌اي نوين به خود گرفت. تفاوت سليقه‌ها يكي از پيامد‌هاي افزايش جمعيت و تفاوت در ديدگاه‌هاي انسان هاست. بازارها و مراكز خريد جديد براي برطرف كردن اين نياز بشري كه در هر شهري نمود واقعي دارد، ايجاد شده است. امروزه در مراكز خريدي در هر شهري ساخته شده است شهروندان همه نياز هاي خود را اعم از خريد و بصري برطرف مي‌كنند. تنوع اجناس و كالاهاي موجود در مراكز خريد، يكي از جاذبه‌هاي گردشگري درون شهري تبديل شده است. اينگونه گشت و گذار گاها منجر به خريد نمي‌‌شود اما گردشگر را از لحاظ تفريح و سرگرمي راضي نگه‌ مي‌دارد. مراكز خريدي چون پالاديوم، ارگ و كورش در تهران و لاله پارک در تبريز و ستاره و آفتاب فارس در شيراز، مصداق چنين بازار ها و مراكز خريد جذاب است.

قاب ایران سفر