خرفه

خرفه از گياهان بومي ايران كه به صورت خودرو در بيشتر مزارع رويش دارد. در ادامه به معرفی، فوائد، کاربرد، مضررات و دم نوش خرفه می‌پردازیم.

بابونه

بابونه از گياهان دارويي بومي ايران است.در ادامه به معرفي، انواع گونه‌ها گياه، کاربرد گل، تداخلات دارویی، عوارض و نحوه تهيه‌ دمنوش و چای بابونه پرداختیم.