لاله واژگون، گل بومی زاگرس

گل لاله واژگون (Fritillaria imperialis ) از خانواده‌ي Liliaceae يا سوسنيان است. اين گل يكي از زيباترين گل‌هاي بهاره ايران و از گل‌هاي بومي ايران نيز است. اين گياه در نقاط معدودي از جهان رويش دارد كه يكي از اين مناطق كشور
Read more/بیشتر بخوانید