مشتک

مشتک میان وعده ایرانی یزدی در فرهنگ ما ایرانیان میان وعده‌ها جایگاه خاص خود رو دارند. هر شهر بنا به طبیعت شهر خود و فرهنگی که دارند، میان وعده‌های خاص خود رو دارند. توی شهر یزد بنا به طبیعت گرمی که داره
Read more/بیشتر بخوانید