خانه سردار اسعد بختیاری در تهران(موزه بانک ملی ایران)

خانه اسعد بختیاری در مجموعه بانک ملی ایران با کارکرد موزه بانک ملی قرار دارد. در ادامه به معرفی، تاریخچه عمارت سردار اسعد بختیاری و آدرس خانه اسعد بختیاری در تهران می‌پردازیم.