صعود به قله تفتان

مشخصات کوه تفتان جزییات مربوط به صعود قله تفتان از زبان آقای علی توکلی نوشته شده است.برای مطالعه زندگینامه یا دیدن گزارش‌های دیگر ایشان به صفحه اختصاصی ایشان مراجع فرمایید. بلندترین قله استان سیستان و بلوچستان با 4050 متر ارتفاع می باشد.
Read more/بیشتر بخوانید

صعود به قله دماوند

فتح قله دماوند جزییات مربوط به صعود قله دماوند از زبان آقای علی توکلی نوشته شده است.برای مطالعه زندگینامه یا دیدن گزارش‌های دیگر ایشان به صفحه اختصاصی ایشان مراجع فرمایید. همینطور برای مطالعه و بررسی قله دماوند، به پست مختص به آن
Read more/بیشتر بخوانید