صفحه اختصاصی عکاسان، ونوس کریمی

سلام ونوس هستم
معرفی: ونوس کریمی ،متولد 1372
تحصیل:کارشناسی گرافیک و کارشناسی ارشد تاریخ هنر از دانشگاه تهران
شغل :نقاش
تخصص :مورخ و پژوهشگر شاهنامه و خطوط باستانی
حیطه عکاسی: ایران