صفحه اختصاصی، غزاله فرجی

سلام
سال هاست به اين فكر مي كنم كه اگه خواستم خودم رو معرفي كنم بايد چي بگم:
عاشق طبيعت
ديوانه ي عكاسي
معتاد به سفر
به دنبال هيجان و ناشناخته ها
و ….
واسه همين چيزي نمي گم تا عكسام خودشون من و معرفي كنند.
آرزوي من سفر دور دنياي بدون مرز، شناخت خودم و دنياي خودمه…

غزاله فرجی
غزاله فرجی

آدرس اینستاگرام:

_Ghazal_Fj