نرگس شادي

نرگس شادی
نرگس شادی

یک کوله‌گرد و عکاس آماتور که همیشه سفر رویای من بوده و حالا به تنهایی رویامو‌ زندگی می‌کنم.

راه هاي ارتباطي:
Narges.shadi@yahoo.com

نرگس شادی
نرگس شادی