مناره سلجوقی گلپایگان

منازه سلجوقی گلپایگان(میل سلجوقی گلپایگان) داخل شهر گپایگان در استان اصفهان قرار دارد. در زمان‌هاي بسيار دور، در دوران سلجوقي تكنولوژي به شيوه‌هاي ديگر به كمك مردمان مي‌‌آمده است. يكي از اين نمود تكنولوژي، مناره سلجوقي ست كه به ميل گلپايگان نيز
بیشتر بخوانید