فرودگاه بوشهر

فرودگاه بوشهر یکی از فرودگاه های قدیمی ایران در داخل شهر است. در ادامه به معرفی، اطلاعات، تلفن، آدرس و پروازهای فرودگاه بین المللی بوشهر می‌پردازیم.