ساحل مکسر بندر مقام

ساحل مکسر بندر مقام در مجاورت خلیج فارس و در غرب استان هرمزگان قرار دارد. در ادامه به معرفی، دیدنی های بندر مقام و آدرس ساحل مکسر بندر مقام می‌پردازیم.