قوم قشقایی

قوم قشقایی را بیشتر در استان فارس، واقع در جنوب غربی ایران و دامنه‌های پوشیده از زیباترین مناظر زاگرس می‌بینید. با گذری در میان قوم قشقایی، خود را در زیبایی هیجان‌انگیزی از رنگ، طراوت و سرور تماشا می‌کنید. آنگاه سرمستی و انبساط
بیشتر بخوانید

قوم بختیاری

قوم بختیاری، جزئی از اقوام ایران در میان جنگل‌های بلوط دامنه‌های زیبای زاگرس و در جنوب غربی ایران زندگی می‌کنند. به دنبال اقوام بختیاری که نمایشی از اصالت و دلاوری را جلوی دیدگان شما تجلی می‌دهد، باید سفری جذاب را در میان
بیشتر بخوانید