مراسم عروسی در قوم بختیاری

مراسم عروسی در قوم بختیاری، نمونه‌ای زیبا و بی‌آلایش از یگانگی جان‌ها و اشتراک روح زندگی است. حتی مراسم عروسی در اقوام بختیاری، در قلب طبیعت انجام می‌پذیرد تا تعهد آیین با تقدس طبیعت در هم بیامیزد. آنجا که دل قوای تازه
بیشتر بخوانید

قوم ترکمن

قوم ترکمن از اقوام ایران را بیشتر در سرزمین دشت‌های سرسبز ترکمن صحرا، واقع در شمال شرقی ایران مشاهده می‌نمایید. همان‌جایی که کوهستان‌های مرتفع، رودهای پرآب و جلگه‌‌ مملو از لطافت ترکمن‌صحرا، منزلگه هیجان‌انگیز قوم ترکمن را می‌سازد. اما این بار با
بیشتر بخوانید

قوم قشقایی

قوم قشقایی را بیشتر در استان فارس، واقع در جنوب غربی ایران و دامنه‌های پوشیده از زیباترین مناظر رشته کوه زاگرس می‌بینید. آنگاه سرمستی و انبساط خاطر این ایل، شما را هم به دیار خوشی رهسپار می‌سازد. زندگی ساده و دور از
بیشتر بخوانید

قوم بختیاری

قوم بختیاری، جزئی از اقوام ایران در میان جنگل‌های بلوط دامنه‌های زیبای رشته کوه زاگرس و در جنوب غربی ایران زندگی می‌کنند. به دنبال اقوام بختیاری که نمایشی از اصالت و دلاوری را جلوی دیدگان شما تجلی می‌دهد، باید سفری جذاب را
بیشتر بخوانید