گلیم ایرانی

گلیم ایرانی را زیراندازی زیبا، هیجان‌انگیز و فاقد پرز در سرزمین ایران می‌بینید که اغلب به حالت دستبافت رخ‌نمایی می‌نماید. البته جلوه‌گری بافت هنرمندانه گلیم ایران، بیشتر در ایلات عشایر و برخی از استان های ایران نمود دارد. حالا بهتر است از
بیشتر بخوانید

حجله بندی سنتی و مراسم ازدواج بندر لنگه

حجله بندی سنتی در بندر لنگه از رسوم جذاب و قدیمی بندرلنگه است. در ادامه به معرفی و تاریخچه بخش های مختلف مراسم ازدواج و حجله بندی سنتی در بندر لنگه می‌پردازیم.

گلیم نقش برجسته ایلام

گلیم نقش برجسته ایلام را، به عنوان بافته‌ای اعجاب‌انگیز و برخواسته از قلب این استان که در غرب رشته‌کوه زاگرس واقع در غرب و جنوب سرزمین ایران است، مشاهده می‌کنید. امروزه صدای فریاد اعتبار و تجلی گلیم نقش برجسته ایلام، از میان
بیشتر بخوانید