فرق گلیم با گبه

فرق گلیم با گبه در ظاهر آنها مشخص است. زیرا مهمترین تفاوت گلیم با گبه در بافت بدون پرز گلیم در مقابل بافت پرزدار گبه است. در متن بالا به فرق گلیم و گبه به تفصیل پرداختیم.

گلیم دستباف

گلیم دستباف صناعتی اصیل و بازمانده از گذشته‌های دور از صنایع دستی ایران است. در ادامه به معرفی گلیم دست بافت و انواع گلیم دستباف می‌پردازیم.

گلیم پشمی

گلیم پشمی همان گلیم سنتی ایرانی است که عمدتاً توسط عشایر ایران بافته می‌شود. در ادامه به معرفی، بافت، ویژگی ها و انواع گلیم پشمی می‌پردازیم.

گلیم ایرانی

گلیم ایرانی را زیراندازی زیبا، هیجان‌انگیز و فاقد پرز در سرزمین ایران می‌بینید که اغلب به حالت دستبافت رخ‌نمایی می‌نماید. البته جلوه‌گری بافت هنرمندانه گلیم ایران، بیشتر در ایلات عشایر و برخی از استان های ایران نمود دارد. حالا بهتر است از
Read more/بیشتر بخوانید

گلیم قشقایی

گلیم قشقایی یکی از معروف ترین انواع گلیم ایرانی است. در ادامه به معرفی، عکس، تاریخچه گلیم سنتی دستباف، انواع گلیم قشقایی شیراز و فارس می‌پردازیم.

گلیم نقش برجسته ایلام

گلیم نقش برجسته ایلام را، به عنوان بافته‌ای اعجاب‌انگیز و برخواسته از قلب این استان که در غرب رشته‌کوه زاگرس واقع در غرب و جنوب سرزمین ایران است، مشاهده می‌کنید. امروزه صدای فریاد اعتبار و تجلی گلیم نقش برجسته ایلام، از میان
Read more/بیشتر بخوانید