جشن سده

در آيين ايران باستان و زرتشتيان ايران زمين، جشن پيدايش آتش و هنگام پاسداري از فروغ و روشنايي را هر ساله بپا مي‌دارند و در آن نعمت‌هاي خداوند يكتا را پاس داشته و به ستايش از خداوند مي‌پردازند. اين جشن باستاني را
بیشتر بخوانید