یک متر در 80 سانتی‌متر96×79 سانتی‌متر‌تبریزپشم مرینوسابریشمبیش از 13 رنگحدود 5 میلی‌مترطلاشور شدهترکی1.1 کیلوگرم

نمایش یک نتیجه