صعود به قله دماوند

فتح قله دماوند جزییات مربوط به صعود قله دماوند از زبان آقای علی توکلی نوشته شده است.برای مطالعه زندگینامه یا دیدن گزارش‌های دیگر ایشان به صفحه اختصاصی ایشان مراجع فرمایید. همینطور برای مطالعه و بررسی قله دماوند، به پست مختص به آن
Weiterlesen