صفحه اختصاصی عکاسان، الناز افتخاری

الناز افتخاری هستم، زاده شهر اصفهان
علاقه‌ی زیادم به عکاسی باعث شد، تا در این حیطه شروع به فعالیت کنم.
اگر علاقه دارید می‌توانید کارهای بیشتر من را در صفحه اینستاگرامم دنبال کنید.
دوربین بهانه‌ای است، برای این که جایی باشید. که در غیر این صورت به آن تعلق نداشتید. دوربین به من هم یک نقطه اتصال می‌دهد و هم یک نقطه جدایی.

النار افتخاری
النار افتخاری