متولد ۱۳۷۳
کرمانشاه
عکاس معماری و آثار تاریخی
عضو انجمن عکاسان ایران

Expert in catching every thing exquisite
Architecture lover
Taken by Canon 6D

امیرحسین میرمعینی
امیرحسین میرمعینی

ارتباط بیشتر:

تلگرام:
@AHmirmoeini
اینستاگرام:
Amir.hossein.mirmoeini