صفحه اختصاصی عکاسان، زهرا علیلو

درود خدمت شما
زهرا علیلو هستم، عاشق عکاسی و معرفی زیبایی های ایران. برای من چیزی لذت بخش تر از این نیست که ایران رو به بهترین نحو ممکن، ثبت و ماندگار بکنم!
مسیر هنر رو به عنوان تحصیل انتخاب کردم و پیش از این انتخابم، هرگز فکر نمیکردم که روز به روز علاقه ام به تاریخ ایران و زیبایی هاش بیشتر بشه! و من هدفی ندارم جز نشون دادن بخش کوچکی از این زیبایی ها!عکس بهترین روش ماندگار کردن خاطرات خوش لحظه هاست،تنها با ثبت عکس و یا فیلم هست که لذت تجربه دوباره مکان هایی که رفته ایم را بدست می آوریم! من نیز همواره در سفر ها و بازدید هایم از شهرای مختلف ایران، به این نکته توجه دارم که حس خوبِ آن لحظه را ماندگار کنم تا با نمایش آن به دیگران، در این حالِ خوب (هرچند کوچک)شریک باشم.

زهرا علیلو
زهرا علیلو

امیدوارم هم ما و هم آیندگان، قدر زیبایی های ایران را بدانیم و با معرفی جای جای این سرزمین به دیگران، سهم کوچکی در حفظ ارزش های تاریخی آن داشته باشیم؛ و در مقابل،تلاش کنیم تا سهمی در تخریبشان نداشته باشیم!