صفحه اختصاصی عکاسان، محمد پورروستائی اردکانی

محمد پورروستایی اردکانی، متولد 1364، زاده و ساکن اردکان، یونان کوچک ایران زمین در استان یزد.

دانش آموختۀ رشتۀ زُمخت حقوق و علاقمند هنر عکاسی، از سال 1388 و بعد از شروع فعالیتم در انجمن چارسوق کویر اردکان، علاقۀ من به عکاسی وارد فاز تازه‌ای شد. با توجه به ماهیت فعالیت آن انجمن، در حوزۀ میراث فرهنگی و گردشگری، عکاسی از اماکن و ابنیۀ تاریخی و فرهنگی را بیشتر دوست می‌دارم، همچنین به واسطۀ کار در حوزۀ راهنمای گردشگری، دوست دارم همه در لذت دیدن جاهایی که من دیدن آن را تجربه کرده‌ام، شریک باشند. البته ترس از دست دادن مواریث تاریخی و فرهنگی کشورم، من را وادار می‌کند، بیشتر تصاویر مستند و با ذکر جزئیات ثبت کنم تا تصاویر هنری و مفهومی!

محمد پورروستایی اردکانی
محمد پورروستائی اردکانی

هیچ وقت خود را عکاس ندانستم، بیشتر ثبّات صحنه‌ام تا عکاس. عکاسی دریاست و من تازه به نزدیک ساحل آن رسیده‌ام!

چند سالی است عکاسی موبایلی‌ام بر دوربینی می‌چربد. عکاسی از طبیعت و مردم در درجۀ بعدی علاقمندی من قرار دارد. اگر دوست دارید با من همراه شوید به صفحه اینستاگرام من سر بزنید، از دیدارتان خوشحال می‌شوم!