محیط بان

محیط بانی یعنی دفاع تمام قد از طبیعت، اون هم بی دفاع در برابر گلوله‌ها و دست درازی‌ها. محیط بانان  دارای  شغلی بسیار سخت و جذاب هستند. این مردان، پاسداران منابع طبیعی و ناجیان محیط زیست هستند. برای حراست و صیانت از سرمایه‌های ملی ایران جان شیرین خود را بر کف می‌گیرند، تا از فعالیت متجاوزان و متخلفان جلوگیری کنند.

رها سازی قوچ توسط محیط بان
رها سازی بره قوچ وحشی گرفتار شده در تله فلزی توسط محیط بان

محیط‌ زیست

محیط زیست و کره زمین، سرمایه‌ای با ارزش است. این سرمایه عظیم میراثی است، که از گذشته‌گان برای ما باقی مانده است. در معنای لغوی محیط زیست را به همه‌ی محیط‌هایی که در آن زندگی درجریان است، می‌گویند. این محیط شامل عوامل فیزیکی و خارجی به علاوه موجودات زنده است، که با یکدیگر در تعامل هستند. محیط زیست با تمام قدمت و عمری که دارد، بسیار آسیب‌پذیر است. بشر به دلیل همین قدمت، با بی‌ملاحظگی استفاده بی‌رویه، شکار بی‌رویه و قطع زیاد درختان به جان محیط زیست افتاده است. برای حفاظت و مراقبت از محیط زیست، ارگان و افرادی استخدام و تعریف شده‌اند با نام محیط بان.

محیط بانان

به فرد و یا افرادی که وظیفه حراست و حفاظت از محیط زیست را دارند گویند. این افراد وظیفه حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور را دارند. این افراد کارمندان سازمان محیط زیست ایران اند. حیات وحش با تمام گستردگی خود در حال نابودی و انقراض است. با شکار بی رویه و غیر مجاز شکارچیان این روند با سرعت بسیاری رو به جلو خواهد بود.

محیط بان
محیط بان

محیط بانان با اجرای قوانین و مقرارت شکار، صید در نهایت وظیفه حفاظت و بهسازی از محیط زیست را دارند. این افراد در تعامل بسیار زیاد با حیوانات و محیط اطراف خویش اند. افراد فداکاری که با تمام سختی کار و خطر‌‎هایی که هم از جانب حیوانات و هم از سوی شکارچیان آنان را تحدید میکند، همچنان با انرژی از منابع ملی ایران حراست می‌کنند. فعالیت آنان باعث نجات و جلوگیری از انقراض بسیاری از گونه‌های جانوری شده است. محیط‌بانان بیشتر از مناطق شکار ممنوع و پارک‌های ژنتیکی طبیعی حفاظت می‌کنند. اگر قصد دیدن این مکان‌های طبیعی ایران را دارید، این افراداولین نفراتی هستند که با شما در ارتباط خواهند بود. عکاسان طبیعت و طبیعتگردان بیشترین افرادی هستند که ارتباط بسیار خوبی با محیط بانان دارند.

اصولا محیط بانان را از دسته افرادی انتخاب می‌کنند، که علاوه بر دوستدار محیط زیست بودن، افرادی با توانایی جسمی و روحی بالا باشند. توان ردیابی و دیدن حیوانات را در منطقه خود داشته باشند.