فرق گلیم با گبه

فرق گلیم با گبه در ظاهر آنها مشخص است. زیرا مهمترین تفاوت گلیم با گبه در بافت بدون پرز گلیم در مقابل بافت پرزدار گبه است. در متن بالا به فرق گلیم و گبه به تفصیل پرداختیم.

گلیم دستباف

گلیم دستباف صناعتی اصیل و بازمانده از گذشته‌های دور از صنایع دستی ایران است. در ادامه به معرفی گلیم دست بافت و انواع گلیم دستباف می‌پردازیم.